اضطراب, عقاید نسنجیده

همانطور که در ادامه مشخصات فایل بررسي رابطه بين عقاید نسنجیده و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي رابطه بين عقاید نسنجیده و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر

بررسي-رابطه-بين-عقاید-نسنجیده-و-ميزان-اضطراب-در-دانشجويان-پسرتحقیق بررسي رابطه بين عقاید  نسنجیده و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر در حجم 80 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

«فهرست عنوان»

فصل اول:
   
شماره صفحه
مقدمه
   

2

بيان مسئله
   

5

سوال تحقيق
   

7

ضرورت تحقيق
   

7

اهداف پژوهش
   

8

فرضيه
   

8

تعريف عملياتي واژه ها
   

8

واژه ها
   

 
فصل دوم
   

 

زمينه مسئله
   

11

تعريف روان درماني
   

15

اهداف روان درماني
   

17

درجات رواني درماني
   

18

روش هاي روان درماني
   

20

بيماري رواني از نظر فرويد
   

21

فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي
   

22

تعريف روانكاوي
   

23

هدف روانكاوي و روان درماني تحليل
   

24

هدف روان درماني تحليل گر1
   

24

انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي
   

25

فرضيه هاي رفتارگراي
   

25

بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري
   

21

رفتاردرماني
   

6

تكنيك هاي رفتاردرماني
   

27

رفتار درماني شناختي
   

28

انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي
   

28

اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي
   

29

روان شناسي شناختي
   

33

فرضيات شناخت درماني
   

34

انسان در نظريه شناختي
   

36

بيماري رواني در نظريه شناختي
   

36

اهداف روان درماني شناختي
   

37

روش و شيوه شناخت درماني
   

37

نقش درمانگر درنظريه شناختي
   

38

فنون و اجزا شناخت درماني
   

39

محدوديت هاي شناخت درماني
   

40

نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس)
   

40

مفاهيم بنيادي نظريه اليس
   

42

نظريه شخصيت اليس
   

43

اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي
   

45

تفكرات  نسنجیده
   

47

روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي
   

50

فرايند درماني
   

52

نقش درمانگر
   

53

اضطراب
   

64

سطوح اضطراب
   

66

خلاصه
   

67

مباني نظري اضطراب
   

68

نظريه هاي يادگيري
   

69

نظريه هاي اصالت وجودي
   

71

نظريه هاي شناختي
   

72

نظريه هاي زيست شناختي
   

74

عوامل اضطراب و تنيدگي
   

74

پاسخ هاي سيستم ايمني
   

78

پاسخ هاي شناختي به اضطراب
   

80

دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش
   

81
فصل سوم
   

 

روش تحقيق
   

84

جامعه آماري
   

85

متهاي پژوهشي
   

85

فرضيات مربوط به كنترل متها
   

86

ابزار تحقيق
   

87

روش هاي آماري
   

90

محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق
   

91
فصل چهارم و پنجم
   

 

تجزيه و تحليل داده ها
   

93

فرضيه
   

93

خلاصه
   

99

منابع و مأخذ
   

102

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: اضطراب عقاید نسنجیده

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان و درمان و مشاوره گروهی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق منظور از افسردگي و اضطراب (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی (فصل دوم)

پروژه پاورپوینت اضطراب

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اضطراب ونظریه های اضطراب واضطراب امتحان (فصل دوم)

پایان نامه بررسی میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

پیشینه تحقیق سبکهای زندگی و اضطراب از مرگ

مبانی نظری اضطراب، پرخاشگری و فرسودگی شغلی

چارچوب نظری انواع اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2)

ادبیات نظری و بازی درمانی بر اضطراب کودکان سرطانی (فصل دوم)

پیشینه پژوهش اضطراب احساس تعلق به مدرسه (فصل دوم)

ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی - سوگیری توجه (فصل 2 پایان نامه)

پیشینه تحقیق ابعاد اضطراب و اضطراب کتابخانه ای( فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مقابله با استرس و اضطراب (فصل 2)

تحقیق چگونگی غلبه بر اضطراب

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب کودکان و نگرش های فرزندپروری (فصل2)

پروپوزال ارزیابی میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکارمقطع متوسطه شیراز

بررسي رابطه بين عقاید نسنجیده و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر

اضطراب عمومیت يافته

تحقیق بررسی تأثیر التزام عملي به اعتقادات ديني بر کاهش اضطراب

مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه

تحقیق اضطراب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله با استرس و اختلالات اضطرابی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبکهای زندگی و اضطراب از مرگ (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی اضطراب، پرخاشگری و فرسودگی شغلی (فصل 2)

ادبیات و پیشینه تحقیق انواع اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و اضطراب احساس تعلق به مدرسه (فصل 2)

مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی (فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش اختلالات اضطراب اجتماعی - سوگیری توجه (فصل 2 پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد اضطراب و اضطراب کتابخانه ای( فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مقابله با استرس و اضطراب (فصل 2 پایان نامه)

ادبیات نظری تحقیق اضطراب امتحان (فصل دوم پایان نامه)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2 پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان ریاضی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب اجتماعی(فصل 2 پایان نامه)

مبانی نظری و ادبیات پژوهش اختلالات افسردگی و استرس و اضطراب (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی

دانلود پروپوزال مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و اضطراب

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی اضطراب

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات افسردگی و عاطفی پس‌ از‌ زایمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره های هیجانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان افراد در جامعه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-۲۱)

دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی


تحقیق بررسي و طراحي مبلمان شهري همگن و ثابت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی (فصل 2)

مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و مدلهای سرمایه اجتماعی (فصل دوم)

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید سیم و کابل فشار قوی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی و احساس تعلق به مدرسه

تحقیق ساخت سوله و ساختمان اداری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت و مهارت نوشتن خلاق (فصل دوم)

دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

پایان نامه بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم